BYBELMERK STUDIE

deur Anthea Sutherland


Begin vandag se les: WET EN GENADE
Header illustration Header illustration
Hero media illustration Hero media illustration
Hero media Hero media

HOE DIE STUDIES WERK

Ons het altesaam 60 lesse. Tans is jy op Les 20. Die onderwerp vir jou huidige les is WET EN GENADE. Begin by Skrif 1, lees al die verse een na die ander om te sien wat die Bybel oor hierdie onderwerp leer.

Wanneer VRAE in jou gedagtes opkom, skryf dit asseblief in 'n notaboek neer, aangesien die ANTWOORDE in die volgende ONDERWERP wat ons gaan bestudeer kan wees.


Begin vandag se les: WET EN GENADE

Vlak: Basiese Bybelmerk Studies

Onderwerp: WET EN GENADE


Feature 01 Feature 01

Skrif:1

Lees: Matt 22:36-40

Feature 01 Feature 01

Skrif:2

Lees: Matt 5:17-19

Feature 01 Feature 01

Skrif:3

Lees: Rom 8:3,4

Feature 01 Feature 01

Skrif:4

Lees: Efe 2:8-10

Feature 01 Feature 01

Skrif:5

Lees: Gal 2:16

Feature 01 Feature 01

Skrif:6

Lees: Rom 3:31

Feature 01 Feature 01

Skrif:7

Lees: 1 Joh 5:3

Feature 01 Feature 01

Skrif:8

Lees: 1 Joh 2:3-5

Feature 01 Feature 01

Skrif:9

Lees: Deut 11:22-28

Feature 01 Feature 01

Skrif:10

Lees: Heb 8:10

Feature 01 Feature 01

Skrif:11

Lees: Jak 1:25

Feature 01 Feature 01

Skrif:12

Lees: Jak 2:8-12

Feature 01 Feature 01

Skrif:13

Lees: Open 12:17

Feature 01 Feature 01

Skrif:14

Lees: Psalm 119:165-167