HOE DIE STUDIES WERK

Ons het altesaam 60 lesse. Tans is jy op Les 59. Die onderwerp vir jou huidige les is GOD se OORSPRONKLIKE DIEET vir MENS. Begin by Skrif 1, lees al die verse een na die ander om te sien wat die Bybel oor hierdie onderwerp leer.

Wanneer VRAE in jou gedagtes opkom, skryf dit asseblief in 'n notaboek neer, aangesien die ANTWOORDE in die volgende ONDERWERP wat ons gaan bestudeer kan wees.


Begin vandag se les: GOD se OORSPRONKLIKE DIEET vir MENS

Vlak: Verdere Bybelmer Studies

Onderwerp: GOD se OORSPRONKLIKE DIEET vir MENS


Feature 01 Feature 01

Skrif:1

Lees: Gen 1:29

Feature 01 Feature 01

Skrif:2

Lees: 1 Pet 2:9

Feature 01 Feature 01

Skrif:3

Lees: 1 Cor 3:16,17

Feature 01 Feature 01

Skrif:4

Lees: Lev 11:44-47

Feature 01 Feature 01

Skrif:5

Lees: Deut 14:2,10

Feature 01 Feature 01

Skrif:6

Lees: Jes 66:15-17

Feature 01 Feature 01

Skrif:7

Lees: 2 Kor 6:17-18