• Urdu
 • 14:00 - 14:30 UTC
 • 15440 KHz
 • 19 Meter Band
 • smtwtfs
 • Urdu
 • 16:00 - 16:30 UTC
 • 11955 KHz
 • 25 Meter Band
 • smtwtfs
 • Urdu
 • 16:00 - 16:30 UTC
 • 11755 KHz
 • 25 Meter Band
 • smtwtfs