• Urdu
 • 2:00 - 2:30 UTC
 • 5980 KHz
 • 49 Meter Band
 • smtwtfs
 • Urdu
 • 14:00 - 14:30 UTC
 • 12025 KHz
 • 25 Meter Band
 • smtwtfs
 • Urdu
 • 16:00 - 16:30 UTC
 • 12015 KHz
 • 25 Meter Band
 • smtwtfs
 • Urdu
 • 16:00 - 16:30 UTC
 • 11985 KHz
 • 25 Meter Band
 • smtwtfs